Dữ liệu mở (open data) & dữ liệu mở của chính phủ

Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:32

Open Data là gì và mang lại những gì?

Dữ liệu mở là dữ liệu được cấp phép theo giấy phép mở, cho phép chúng ta tự do 3 việc sau đây: sử dụng & sử dụng lại, phân phối & phân phối lại (có thể tùy biến & pha trộn).

Dữ liệu mở chỉ yêu cầu nhiều nhất 2 việc: Ghi công & chia sẻ tương tự.

Dữ liệu mở sẽ là chìa khóa cho khu vực kinh tế tư nhân

Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:30

Ngày 2/5, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 trong phiên "Hiến kế về phát triển Kinh tế số", các chuyên gia cho rằng dữ liệu số được coi là tài nguyên lớn của nền kinh tế số, sẽ là chìa khóa cho nhiều vấn đề của khu vực kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp là trung tâm trong phát triển kinh tế số