Dữ liệu mở sẽ là chìa khóa cho khu vực kinh tế tư nhân

Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:30

Ngày 2/5, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 trong phiên "Hiến kế về phát triển Kinh tế số", các chuyên gia cho rằng dữ liệu số được coi là tài nguyên lớn của nền kinh tế số, sẽ là chìa khóa cho nhiều vấn đề của khu vực kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp là trung tâm trong phát triển kinh tế số

Thuyết trình về truy cập mở, dữ liệu mở và phương pháp mở

Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:28

GS. Ben Marwick (Đại học Washington, Seattle, Hoa Kỳ) đã thuyết trình trước các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ của Trường ĐHKHXH&NV về chủ đề: truy cập mở (open access), dữ liệu mở (open data) và phương pháp mở (open methods).