Thuyết trình về truy cập mở, dữ liệu mở và phương pháp mở

Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:28

GS. Ben Marwick (Đại học Washington, Seattle, Hoa Kỳ) đã thuyết trình trước các giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ của Trường ĐHKHXH&NV về chủ đề: truy cập mở (open access), dữ liệu mở (open data) và phương pháp mở (open methods).

Chia sẻ kinh nghiệm số hóa và mở dữ liệu của chính phủ từ Vương quốc Anh

Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:27

Chiều 1/11, tại Hà Nội, tọa đàm “Mở dữ liệu chính phủ - kinh nghiệm từ Vương quốc Anh” do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) phối hợp tổ chức đã diễn ra.

Ngày nay, chính phủ nhiều nơi trên thế giới quan tâm đến Dữ liệu mở, đang trở thành một xu hướng của các nước phát triển và trở thành một chỉ tiêu trong