Chia sẻ kinh nghiệm số hóa và mở dữ liệu của chính phủ từ Vương quốc Anh

Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:27

Chiều 1/11, tại Hà Nội, tọa đàm “Mở dữ liệu chính phủ - kinh nghiệm từ Vương quốc Anh” do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) phối hợp tổ chức đã diễn ra.

Ngày nay, chính phủ nhiều nơi trên thế giới quan tâm đến Dữ liệu mở, đang trở thành một xu hướng của các nước phát triển và trở thành một chỉ tiêu trong

XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ (TNGDM) TRONG BỐI CẢNH CỦA GIÁO DỤC MỞ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Submitted by phuocnm on Wed, 10/23/2019 - 15:36

Bài viết cho hội thảo: ‘Xây dựng và khai thác tài nguyên giáo dục mở’ do Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Thư viện Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam và 2 đơn vị trực thuộc của nó là Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn Mở Việt Nam và Câu lạc bộ các Khoa - Viện - Trường CNTT-TT Việt Nam, cùng với Khoa Thông tin - Thư viện của