CodeMirror

Submitted by admin on Thu, 06/08/2017 - 10:45

CodeMirror là một trình soạn thảo văn bản dựa trên Javascript rất mạnh mẽ cho trình duyệt web. CodeMirror bao gồm đánh dấu cú pháp cho hơn 100 ngôn ngữ và một API mạnh mẽ. Nếu bạn sở hữu một trang web hoặc blog cung cấp hướng dẫn lập trình, bạn sẽ thấy CodeMirror là một công cụ rất hữu ích.

Bleachbit

Submitted by admin on Tue, 06/06/2017 - 10:43

Bạn có thể nghĩ về Bleachbit như CCleaner cho Linux - nhưng mạnh mẽ hơn. Nó sẽ không chỉ phục hồi không gian đĩa bằng cách xóa các tập tin tạm thời hoặc không cần thiết, nhưng cũng sẽ cải thiện hiệu năng Firefox và phá hủy an toàn các tập tin không cần thiết để ngăn phục hồi.

Điện lực ứng dụng phần mềm chăm sóc khách hàng qua smartphone

Submitted by admin on Fri, 05/19/2017 - 08:50

Với phần mềm này, khách hàng dễ dàng và thuận tiện trong việc việc tra cứu thông tin về dịch vụ điện do EVNNPC cung cấp vào mọi lúc, mọi nơi.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, đã xây dựng ứng dụng chăm sóc khách hàng trên smartphone để nâng cao chất lượng phục vụ cũng như đáp ứng yêu cầu thông tin của hơn 9 triệu khách hàng sử dụng điện.

FreeCAD

Submitted by admin on Thu, 05/18/2017 - 10:14

FreeCAD là một mục đích chung của chương trình Thiết kế máy tính hỗ trợ 3D phù hợp để sử dụng trong kỹ thuật và kiến trúc. Với thực tế là FreeCAD là FOSS, nó có thể dễ dàng tùy chỉnh và mở rộng thông qua việc sử dụng các kịch bản Python.