Cách cài đặt Microsoft Teams trên Linux phục vụ đào tạo và họp trực tuyến

Submitted by phuocnm on Sat, 05/09/2020 - 00:21

Nếu công việc của bạn yêu cầu sử dụng một bản phân phối Linux như Ubuntu, Debian hoặc Red Hat, bạn không còn cần phải sử dụng thiết bị Windows 10 để kết nối với đồng nghiệp tại nơi làm việc nữa, vì Microsoft Teams hiện đã có sẵn trên