Bảo mật hệ thống

Submitted by admin on Wed, 02/15/2017 - 14:56

Giới chuyên gia an ninh mạng đã khẳng định không có hệ thống nào đảm bảo an toàn tuyệt đối, và chắc chắn sẽ còn có những cuộc tấn công như vậy trong thời gian tới.