Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy, học

Submitted by admin on Wed, 02/15/2017 - 10:50

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Google Assistant sẽ xuất hiện trên smartphone Android M, N và tương lai sẽ là trên cả iPhone

Submitted by admin on Thu, 02/09/2017 - 14:42

Giám đốc quản lý sản phẩm của Google trong sự kiện họp báo đã ngụ ý rằng Google Assistant cuối cùng cũng sẽ tìm đường đến với iPhone.

Hôm nay Google tuyên bố sẽ đưa tính năng trợ lý ảo Google Assistant tới các smartphone chạy Marshmallow hoặc cao hơn và sẽ thay đổi một chút trong tính năng Assistant của Allo. Thế nhưng điều thú vị hơn là một giám đốc cấp cao của Google đã ngụ ý rằng Google Assistant cuối cùng cũng sẽ đến với iPhone.