Google khởi động OpenTitan, dự án thiết kế chip bảo mật mã nguồn mở

Submitted by phuocnm on Sat, 02/22/2020 - 00:48

Đích ngắm của dự án này là tạo ra và mã nguồn mở các thiết kế chip bảo mật để chúng đáng tin cậy cho các trung tâm dữ liệu, thiết bị lưu trữ và máy tính.

Google đã hợp tác với nhiều hãng công nghệ khác để phát triển và xây dựng OpenTitan, một dự án cộng tác thiết kế chip bảo mật mã nguồn mở mới.