TPHCM: Sở TN&MT và Sở GTVT phối hợp cung cấp thông tin môi trường trên bảng điện tử

Submitted by admin on Tue, 07/24/2018 - 08:58

Ngày 10/4, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết quy chế phối hợp về cung cấp các thông tin chỉ tiêu chất lượng môi trường của TP.HCM trên 48 bảng điện tử. Các bảng điện tử này đang được sử dụng để thông báo thông tin về giao thông.

Ngày 10/4, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết quy chế phối hợp về cung cấp các thông tin chỉ tiêu chất lượng môi trường của TP.HCM trên 48 bảng điện tử. Các bảng điện tử này đang được sử dụng để thông báo thông tin về giao thông.

Software Freedom Day 2018 có chủ đề khởi nghiệp bằng phần mềm nguồn mở trong cách mạng 4.0

Submitted by admin on Wed, 06/27/2018 - 10:09

Ngày 15/9 tới, Ngày hội Phần mềm tự do nguồn mở - Software Freedom Day 2018 sẽ được VFOSSA chủ trì tổ chức tại Đại học Cần Thơ. Năm nay, chủ đề được lựa chọn là “Khởi nghiệp bằng phần mềm tự do nguồn mở thời cách mạng công nghiệp 4.0”.

Software Freedom Day 2018 có chủ đề khởi nghiệp bằng phần mềm nguồn mở trong cách mạng 4.0

Giáo dục mở ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp

Submitted by admin on Fri, 06/22/2018 - 10:10

Hơn 4 năm đã trôi qua kể từ ngày Nghị quyết số 29-NQ-TW được ban hành về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với quan điểm chỉ đạo là “đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở”...

Giáo dục mở là gì?