Bảo mật hệ thống

Submitted by admin on Thu, 10/06/2016 - 09:56

Giới chuyên gia an ninh mạng đã khẳng định không có hệ thống nào đảm bảo an toàn tuyệt đối, và chắc chắn sẽ còn có những cuộc tấn công như vậy trong thời gian tới.

Lợi ích của Zimbra Collaboration Suite

Submitted by admin on Wed, 10/05/2016 - 05:53

Việc quản lý khối lượng lớn các giao dịch và email trên các hệ thống cũ luôn gây ra nhiều khó khăn cho những người sử dụng. Điều gì khiến cho các nhà quản trị phát điên lên khi thư hoặc các hộp thư bị mất? Bao nhiêu nhân viên yêu thích việc phải cuộn chuột lên xuống để tìm kiếm một nội dung cần thiết giữa hàng trăm ngàn bức thư?