8 nguyên tắc được chú thích của dữ liệu chính phủ mở

Submitted by phuocnm on Wed, 04/03/2019 - 12:01

Vào ngày 7-8 tháng 12 năm 2007, ba mươi người ủng hộ chính phủ mở đã tập trung tại Sebastopol, California và viết một bộ tám nguyên tắc về dữ liệu chính phủ mở .Trang này chú thích 8 nguyên tắc ban đầu và các liên kết đến các nguyên tắc bổ sung được tìm thấy trên web.

 

Các nước Trung Đông tăng tốc nghiên cứu điện toán lượng tử

Submitted by phuocnm on Mon, 04/01/2019 - 18:14

Các trường đại học ở Ả Rập Saudi, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã ra mắt các nhóm nghiên cứu điện toán lượng tử để trau dồi kiến ​​thức về các dòng công nghệ được thiết lập để thay đổi thế giới.