Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo thực hiện cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ, tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa

Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:34

Chỉ đạo thực hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ, tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa là một trong những nhiệm vụ đã được Chính phủ thống nhất chuyển từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ TT&TT chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện.

Dữ liệu mở (open data) & dữ liệu mở của chính phủ

Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:32

Open Data là gì và mang lại những gì?

Dữ liệu mở là dữ liệu được cấp phép theo giấy phép mở, cho phép chúng ta tự do 3 việc sau đây: sử dụng & sử dụng lại, phân phối & phân phối lại (có thể tùy biến & pha trộn).

Dữ liệu mở chỉ yêu cầu nhiều nhất 2 việc: Ghi công & chia sẻ tương tự.