DexOS

Submitted by admin on Mon, 02/19/2018 - 18:55

Tất cả các hệ điều hành máy tính để bàn có cảm thấy hơi giống y không? Đây là cách tiếp cận khác. Việc kích hoạt DexOS sẽ ít giống như sử dụng máy tính trong lớp bàn phím và giống như chơi trên bảng điều khiển trò chơi gia đình cơ bản.

Dữ liệu mở và Chính phủ số: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Submitted by admin on Fri, 02/09/2018 - 09:26

Việc cung cấp dữ liệu mở từ các cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ cũng như các dịch vụ công được thực hiện trên nền công nghệ số, không chỉ là tiêu chí của một chính phủ minh bạch, liêm chính, mà cách làm này còn giúp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế.

Dữ liệu vô hình góp phần tăng trưởng

Hệ sinh thái dữ liệu mở: Khởi đầu cho đô thị thông minh

Submitted by admin on Thu, 02/08/2018 - 09:27

Trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay công nghiệp thế hệ 4.0), người ta ví von “hệ sinh thái dữ liệu mở” giống như nguồn “dầu mỏ” của nền kinh tế. 

TPHCM đang đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở như một nội dung quan trọng thực hiện mục tiêu trở thành thành phố thông minh trong tương lai.

Cơ hội lớn cho thực hiện ước mơ khởi nghiệp

MenuetOS

Submitted by admin on Mon, 02/05/2018 - 18:55

Đây là điều về MenuetOS - nó đủ nhỏ để vừa với một đĩa mềm duy nhất. Đây là những ổ đĩa flash của những năm 90, và họ chỉ cung cấp lên đến 1,44 MB dung lượng lưu trữ. Xem xét nhiều bản phân phối Linux có thời gian khó khăn trên đĩa CD 700MB, việc khởi động từ đĩa mềm khó có thể hiểu được trong ngày và tuổi này.

Hệ điều hành AROS

Submitted by admin on Fri, 02/02/2018 - 18:54

Trong khi âm tiết được dựa trên một bản sao AmigaOS, AROS có một cách tiếp cận khác nhau. Nó thực sự nhằm mục đích là nhị phân tương thích với AmigaOS ở cấp API. Điều này tương tự như cách ReactOS nhắm vào Windows và Haiku nhắm mục tiêu BeOS.