Thunderbird

Submitted by admin on Tue, 01/17/2017 - 16:52

Mozilla Thunderbird là ứng dụng email miễn phí. Cho phép mở nhiều tài khoản email trên cùng giao diện duy nhất, duyệt mail theo tab, tích hợp công cụ tìm kiếm và bộ lọc thư rác thông minh.

Zimbra Desktop

Submitted by admin on Tue, 01/17/2017 - 16:31

Zimbra Desktop là phần mềm mã nguồn mở, hỗ trợ người dùng duyệt email tương tự như Microsoft Outlook. Cho phép quản lý, truy cập và đồng bộ hóa nhiều email như: Gmail, Yahoo, Hotmail, AOL. Ngoài ra, còn cho phép làm việc ngoại tuyến giúp người dùng lưu trữ thư trên máy để có thể duyệt khi không có kết nối Internet.

OpenOffice

Submitted by admin on Tue, 01/17/2017 - 15:50

OpenOffice là phần mềm văn phòng mã nguồn mở hàng đầu hiện nay, hoàn toàn có thể thay thế bộ MS Office.

LibreOffice

Submitted by admin on Tue, 01/17/2017 - 15:39

LibreOffice là phần mềm tiện ích bao gồm nhiều ứng dụng văn phòng hỗ trợ bạn trong các công việc hành chính văn phòng, giúp bạn soạn thảo nhiều văn bản và chỉnh sửa nhiều bảng biểu cần thiết trong công việc.

Giải pháp về dữ liệu cho doanh nghiệp Việt

Submitted by admin on Tue, 01/17/2017 - 15:24

Doanh nghiệp nên làm gì với dữ liệu của mình? Một giải pháp đã được đưa ra tại tại Hội thảo Doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo năm 2018, do Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức.

Số hóa dữ liệu chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp có thể dán nhãn và phân tích tính chất của dữ liệu rồi mới có thể ứng dụng công nghệ mới, hay cụ thể hơn là xây dựng các mô hình tính toán dựa trên những dữ liệu đó, để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.Trong một mức độ nhất định, dữ liệu càng lớn càng đòi hỏi nhiều nguồn lực xử lý và doanh nghiệp không thể dành nhiều nh