Microsoft: Windows 7 đã lỗi thời

Submitted by admin on Sun, 01/08/2017 - 12:37

Microsoft hối thúc doanh nghiệp, công ty từ bỏ Windows 7 và nâng cấp lên Windows 10.Chích sách hỗ trợ mở rộng với Windows 7 sẽ kết thúc vào 14/1/2020. Hệ điều hành này đã bị ngừng các hỗ trợ cơ bản hồi 2014. Điều này có nghĩa là trong 2 năm qua và 3 năm tới, người dùng Windows 7 chỉ còn được Microsoft trợ giúp các bản vá bảo mật.

Tuy nhiên, Microsoft mới đây thông báo cho các khách hàng doanh nghiệp rằng, ngay cả với các bản vá bảo mật này, Windows 7 (ra mắt năm 2009) cũng đã không còn an toàn, không hợp thời. Khách hàng nên sớm nâng cấp lên Windows 10, phiên bản Windows mới nhất hiện nay.