Phần mềm nguồn mở đã chiếm lĩnh thế giới như thế nào

Submitted by phuocnm on Wed, 07/08/2020 - 16:53

Chỉ mới năm năm trước, đã có một lượng lớn sự hoài nghi từ các nhà đầu tư về khả năng tồn tại của nguồn mở như một mô hình kinh doanh. Luận điểm chung là Red Hat chỉ là một bông tuyết và không có công ty nguồn mở nào khác có ý

Đánh giá khả năng phát triển của một dự án Phần mềm tự do/mã nguồn mở

Submitted by phuocnm on Wed, 07/08/2020 - 16:19

Tính đến thời điểm này, có tới trên dưới 400,000 dự án phần mềm tự do/mã nguồn mở trên toàn thế giới, và nhiều dự án mới được phát sinh mỗi ngày; từ những dự án thu hút hàng ngàn, hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn lập trình viên, tới những dự án chỉ với duy nhất 1 người phát triển.