Hệ thống dịch vụ công trên nền OpenCPS được sử dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước

Submitted by admin on Thu, 10/13/2016 - 09:34

Ngày 22/11/2016 vừa qua, với việc khai trương 32 dịch vụ công trực tuyến mức 3&4 thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa tại Cục đường thủy nội địa Việt Nam đã chính thức đánh dấu sự có mặt của OpenC