CEO DTT: Có tình trạng “lợi thế ngược” do dữ liệu mở chính phủ chưa được quan tâm

Submitted by admin on Wed, 05/22/2019 - 11:15

Nhận định sự quan tâm với dữ liệu mở chính phủ còn khá dè dặt, CEO Công ty DTT Nguyễn Thế Trung cho rằng điều này dẫn đến tình trạng “lợi thế ngược”- những đơn vị hoạt động không minh bạch lại có dữ liệu tốt hơn các đơn vị hoạt động minh bạch.