So sánh ownCloud và Nextcloud - Phần mềm lưu trữ đám mây nguồn mở

Submitted by phuocnm on Thu, 11/28/2019 - 22:25

ownCloud

ownCloud là một phần mềm nguồn mở (open source), được phát triển lần đầu tiên vào năm 2010. ownCloud là một bộ phần mềm client-server được sử dụng trong tạo và lưu trữ tệp. Về cơ bản, các chức năng của ownCloud tương tự như Dropbox, nhưng sự khác biệt của ownCloud nằm ở Server Edition.