Giáo dục mở ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp

Submitted by admin on Fri, 06/22/2018 - 10:10

Hơn 4 năm đã trôi qua kể từ ngày Nghị quyết số 29-NQ-TW được ban hành về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với quan điểm chỉ đạo là “đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở”...

Giáo dục mở là gì?

Phần mềm nguồn mở - động lực cho chuyển đổi số

Submitted by admin on Mon, 06/11/2018 - 10:08

Ngày 5/12/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với CLB Phần mềm Nguồn mở tự do Việt Nam (VFOSSA) tổ chức hội thảo phát triển phần mềm nguồn mở (PMNM) năm 2017 với chủ đề 'Chuyển đổi số và PMNM đối với các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam'. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Theo TS Nguyễn Hồng Quang – Chủ tịch VFOSSA, chuyển đổi số được coi là con đường tất yếu cho mọi doanh nghiệp và tổ chức để có thể hòa nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của cách mạng công nghiệp 4.0. Và các chuyên gia đều thống nhất cho rằng PMNM chính là phương tiện tốt nhất cho quá trình chuyển đổi đó.

Phần mềm nguồn mở Việt Nam - 12 năm nhìn lại!

Submitted by admin on Tue, 05/29/2018 - 10:06

Khi quyết định số 235/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 02/03/2004 phê duyệt Dự án tổng thể "ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008" ra đời có thể coi là bước tiên phong của Việt Nam trong việc ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở, nó được kỳ vọng sẽ tạo ra bước phát triển đột phá về công nghệ.

Nhìn ra thế giới
 

Trong 12 năm qua, phần mềm nguồn mở trên thế giới đã phát triển vượt bậc cả về công nghệ cũng như tạo đà ảnh hưởng tới các lĩnh vực có liên quan như dữ liệu mở (open data), tài nguyên giáo dục mở (OER- open educational resources), phần cứng nguồn mở (open hardware)…

SAU 20 NĂM, PHẦN MỀM NGUỒN MỞ ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ?

Submitted by admin on Thu, 05/24/2018 - 10:03

Hầu hết các đoạn mã vẫn đang ở trạng thái đóng cũng như các công ty vẫn giữ mọi quyền sở hữu, thậm chí trong hiện tại, khi nguồn mở đã thống trị nền tảng doanh nghiệp. Vì sao lại thế?

Phần mềm nguồn mở đã "có danh có phận" trong suốt 20 năm qua. Nhưng có mấy ai để ý?

Câu trả lời thật sự là không có mấy ai. Đối với một cái gì đó mang tính cách mạng như mã nguồn mở, có thể bạn nghĩ rằng nó sẽ làm thay đổi cách người ta phát triển, bán ra và phân phối các phần mềm ứng dụng. Nhưng thật không may cho những người lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt phần mềm mã nguồn mở, nó đã không làm thay đổi phần mềm.