Chuyên gia nêu 5 giải pháp phát triển học liệu mở

Submitted by admin on Mon, 05/07/2018 - 10:01

Phát triển tài nguyên giáo dục mở một cách bền vững chính là cơ sở để thúc đẩy cho học liệu mở phát triển đáp ứng nhu cầu giáo dục trong hội nhập mới. Phát triển hệ thống học liệu theo hướng mở, khai thác tài nguyên giáo dục mở là một trong những giải pháp cần thực hiện theo Nghị quyết số 29-NQ/TW để giáo dục đại học Việt Nam theo kịp các nước trên thế giới.

Hàng triệu tài liệu khoa học sẽ được tìm thấy ở Điểm truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Ba đề xuất xây dựng học liệu mở để nâng cao chất lượng giáo viên phổ thông

Submitted by admin on Thu, 05/03/2018 - 09:59

Thạc sĩ Trần Hùng Minh Phương nêu một số đề xuất xây dựng học liệu mở gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên các môn khoa học tự nhiên và xã hội.

Học liệu mở (OpenCourseWare - OCW), với truyền thông đa phương tiện, từ lâu đã được đánh giá là cần thiết cho giáo dục bậc phổ thông trên thế giới và ngay cả nền giáo dục phổ thông Việt Nam trong quá trình hội nhập với quốc tế hiện nay.

Học liệu mở và các khái niệm cơ bản

Submitted by admin on Mon, 04/30/2018 - 09:58

Học liệu Mở (Open Course ware - OCW)

Thuật ngữ Học liệu mở (OpenCourseWare) được Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ) khai sinh vào năm 2002 khi MIT quyết định đưa toàn bộ nội dung giảng dạy của mình lên web và cho phép người dùng Internet ở mọi nơi trên thế giới truy nhập hoàn toàn miễn phí.

Tài nguyên giáo dục Mở (Open Educational Resources – OER)

Tài nguyên giáo dục Mở là các tài liệu học tập được sử dụng, tái sử dụng và tái phân phối một cách tự do.

Arch

Submitted by admin on Sun, 04/22/2018 - 19:07

Arch Linux dựa trên GNU / Linux có sẵn trong phân phối Linux tối ưu hóa i686 và x86_64 và cung cấp khả năng xây dựng cài đặt tùy chỉnh và các gói mới, chia sẻ chúng bằng Arch Linux Repository.

Đánh giá mức độ sẵn sàng dữ liệu mở và Chính phủ số

Submitted by admin on Fri, 04/20/2018 - 09:57

Sáng 16/1/2018, Văn phòng Chính phủ cùng Ngân hàng Thế giới và Chương trình Sáng kiến Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khởi động “Đánh giá mức độ sẵn sàng dữ liệu mở và Chính phủ số” nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới Chính phủ số và cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn từ tháng 4/2016 và trong nhiệm kỳ mới khóa XIV, với quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghi