Chương trình huấn luyện Huấn luyện viên nguồn mở tại ĐH Dân lập Hải Phòng

Submitted by admin on Wed, 02/15/2017 - 11:24

Trong 3 ngày từ 17 - 19/06/2015, ĐH Dân lập Hải Phòng đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở thuộc Bộ KH&CN, tổ chức “Chương trình huấn luyện Huấn luyện viên nguồn mở” cho các cán bộ quản trị mạng, giảng viên và sinh viên ngành CNTT của trường.