Submitted by admin on Thu, 11/26/2015 - 04:54

Ngôn ngữ nguồn mở, một loạt cuộc phỏng vấn được tài trợ bởi Trung tâm công nghệ mã nguồn mở của Intel, vượt ra ngoài mã để khám phá những quan điểm rộng lớn hơn và các tác động của phát triển nguồn mở, từ đám mây, ảo hóa và container đến IoT, cạnh, rô-bốt và hơn thế nữa.