Submitted by admin on Sat, 09/16/2017 - 16:09

Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa, bạn chắc chắn sẽ cần một chương trình điểm bán hàng. Như vậy, Lemon POSmay là một phao cứu sinh cho bạn. Nó sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL / MariaDB để lưu trữ dữ liệu, và do đó một cơ sở dữ liệu duy nhất có thể được sử dụng với nhiều thiết bị đầu cuối hoạt động cùng một lúc. Trên hết, Lemon POS cũng bao gồm bảng điều khiển tìm kiếm, tiện ích kiểm tra giá và công cụ tạo báo cáo được in.

Lemon POS