Submitted by admin on Sat, 02/03/2018 - 00:54

Trong khi âm tiết được dựa trên một bản sao AmigaOS, AROS có một cách tiếp cận khác nhau. Nó thực sự nhằm mục đích là nhị phân tương thích với AmigaOS ở cấp API. Điều này tương tự như cách ReactOS nhắm vào Windows và Haiku nhắm mục tiêu BeOS.

Bạn có thể tự hỏi liệu nó có đáng để cho AmigaOS chú ý nhiều đến thế. Tôi đã đề cập rằng AmigaOS vẫn còn tồn tại? Nó cũng không miễn phí. Một người nào đó ở đó vẫn sẵn sàng trả tiền cho một hệ điều hành mà hầu hết mọi người chưa từng nghe đến. AROS cung cấp một cách để sử dụng một số chương trình AmigaOS mà không phải giao tiền. Thêm vào đó là nguồn mở, điều này có thể khiến bạn cảm thấy an toàn hơn.