Submitted by admin on Tue, 02/06/2018 - 00:55

Đây là điều về MenuetOS - nó đủ nhỏ để vừa với một đĩa mềm duy nhất. Đây là những ổ đĩa flash của những năm 90, và họ chỉ cung cấp lên đến 1,44 MB dung lượng lưu trữ. Xem xét nhiều bản phân phối Linux có thời gian khó khăn trên đĩa CD 700MB, việc khởi động từ đĩa mềm khó có thể hiểu được trong ngày và tuổi này.

MenuetOS được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ assembly 32/64-bit và được thiết kế để chạy với rất ít chi phí, mặc dù nó hỗ trợ tới 32GB RAM.