Submitted by admin on Tue, 02/20/2018 - 00:55

Tất cả các hệ điều hành máy tính để bàn có cảm thấy hơi giống y không? Đây là cách tiếp cận khác. Việc kích hoạt DexOS sẽ ít giống như sử dụng máy tính trong lớp bàn phím và giống như chơi trên bảng điều khiển trò chơi gia đình cơ bản.

Việc khởi chạy các ứng dụng trong DexOS cảm thấy mơ hồ như chèn một đĩa vào một Dreamcast cũ. Trải nghiệm cảm thấy có vẻ chân thực hơn nếu bạn đang thực sự chơi trò chơi. Và một điều thú vị nữa? Hệ điều hành miễn phí này cũng đủ nhỏ để vừa với một đĩa mềm. Hãy thử đặt một phiên bản trên một Raspberry Pi.