Submitted by admin on Fri, 03/23/2018 - 01:03

Elementary Linux  dựa trên phân phối máy tính để bàn Ubuntu với một số ứng dụng tùy chỉnh bao gồm Nhạc, Ảnh, Video, Lịch cùng với trình duyệt web Epiphany.