Submitted by admin on Tue, 01/26/2016 - 08:55

Hội tin học Việt Nam (VAIP) đã gửi danh sách các doanh nghiệp đăng ký tham gia xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp văn bản sử dụng công nghệ nguồn mở trong đó có danh sách các doanh nghiệp mà CLB phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) tập hợp và gửi lên. VFOSSA xin đăng tải lại toàn văn nội dung.

Các Doanh nghiệp đăng ký tham gia xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp văn bản

Theo công văn số 224/VPCP-TTDT ngày 11/1/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc  giới thiệu đơn vị xây dựng phần mềm tích hợp văn bản tại Văn phòng chính phủ, Hội Tin học Việt Nam khẳng định ủng hộ và hoan nghênh định hướng xây dựng triển khai hệ thống phần mềm tích hợp văn bản trong hoạt động của Văn phòng Chính phủ liên thông với các phần mềm quản lý văn bản khác trên toàn quốc với yêu cầu cơ bản sử dụng công nghệ nguồn mở. Sau khi trao đổi, thông báo rộng rãi cho các Doanh nghiệp và Đơn vị hội viên, nhiều Doanh nghiệp có tiềm năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đăng ký tham gia xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm tích hợp văn bản tại Văn phòng Chính phủ.

Ngày 20/1/2015, Hội Tin học Việt Nam đã giới thiệu các doanh nghiệp đăng ký tham gia sau:TTTên Doanh nghiệp, Đơn vịNăng lực, kinh nghiệm

1Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FIS)Triển khai nhiều hệ thống thông tin các Bộ ngành, Tỉnh thành

2Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMCTriển khai nhiều hệ thống thông tin các Bộ ngành, Tỉnh thành

3Tổng Công ty CP Điện tử và Tin học Việt NamTriển khai nhiều hệ thống thông tin các Bộ ngành, Tỉnh thành

4Công ty TNHH một thành viên HanelTriển khai nhiều hệ thống thông tin các Bộ ngành, Tỉnh thành

5Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt NamTriển khai nhiều hệ thống thông tin các Bộ ngành, Tỉnh thành

6Công ty NewSaigonSoftTriển khai nhiều hệ thống thông tin các Tỉnh thành

7Trung tâm CNTT Bắc Giang, Tỉnh Bắc GiangTriển khai nhiều hệ thống thông tin

 

Hội Tin học Việt Nam sẵn sàng chủ trì lập một Liên minh (giao Viện Tin học Nhân dân và Câu lạc bộ Phần mềm Tự do nguồn mở Việt Nam chủ trì tập hợp các doanh nghiệp có năng lực) tham gia xây dựng phần mềm tích hợp văn bản theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.  
Các Doanh nghiệp và Đơn vị sẵn sàng tham gia Liên minh


TTTên Doanh nghiệp, Đơn vịNăng lực, kinh nghiệm

1Viện Tin học Nhân dânTư vấn, giám sát, thẩm định

2Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA)Tư vấn, giám sát, thẩm định
(chuyên công nghệ nguồn mở)

3Công ty iNet SolutionTriển khai nhiều hệ thống thông tin, chuyên PMNM

4Công ty VINADESTriển khai nhiều hệ thống thông tin, PMNM – NUKE VIET

5Công ty NewSaigonSoft (NSS)Triển khai nhiều hệ thống thông tin, chuyên PMNM

6Trung tâm CNTT Bắc Giang, Tỉnh Bắc GiangTriển khai nhiều hệ thống thông tin

7Công ty EcoItTriển khai nhiều hệ thống thông tin, chuyên PMNM

8Một số công ty chuyên PMNMCó kinh nghiệm PMNM

 

Ngoài ra, Hội cũng đề xuất các nội dung tham gia quan trọng sau:


  • Căn cứ theo yêu cầu đặt ra với hệ thống phần mềm, Hội Tin học Việt Nam giao cho Viện Tin học Nhân dân tổ chức nhóm chuyên gia cao cấp cùng đại diện các Doanh nghiệp đăng ký tham gia khảo sát hiện trạng để nắm bắt thông tin đầy đủ về hệ thống phần mềm tích hợp văn bản của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở này Hội sẵn sàng đăng ký tham gia tư vấn dự án xây dựng hệ thống phần mềm trên  (gồm thiết kế tổng thể và dự toán kinh phí) đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn công nghệ nguồn mở phù hợp với các tiêu chẩn công nghệ nguồn mở thế giới.
  • Hội Tin học Việt Nam đăng ký tham gia hướng dẫn, hỗ trợ và thẩm định đánh giá dự án nêu trên từ khâu xây dựng đến khi hoàn thiện đưa vào sử dụng và cả các khâu duy trì, cập nhật và nâng cấp sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng theo đúng mô hình phát triển nguồn mở thế giới, nếu được Văn phòng Chính phủ yêu cầu.

Với các đề xuất của Hội Tin Học Việt Nam gửi tới Văn phòng Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ có các bước đi cụ thể tiếp theo và Hội sẵn sàng cùng các Doanh nghiệp hội viên đã đăng ký được phép tiếp xúc với Văn phòng Chính phủ để cụ thể hơn thông tin về xây dựng hệ thống tích hợp văn bản.