Submitted by admin on Wed, 05/17/2017 - 13:43

Biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh giữa Thành phố Hà Nội và Công ty Microsoft Việt Nam vừa được chính thức ký kết ngày 14/3/2017 tại trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.

Thành phố Hà Nội và Công ty Microsoft Việt Nam vừa được chính thức ký kết  triển khai chính quyền điện tử. Ảnh: Internet

 

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong những năm qua, Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố, xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống.

Ông Ngô Văn Quý cũng nhấn mạnh, với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên sự phát triển của CNTT, Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang tích cực thực hiện chủ trương đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Chính vì vậy,  Thành phố Hà Nội xác định một giải pháp quan trọng trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT là tăng cường hợp tác, trao đổi với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực CNTT, trong đó có Microsoft.

 

 

 

 

 

Biên bản ghi nhớ hợp tác hợp tác về triển khai xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh mới được ký kết giữa Thành phố Hà Nội và Công ty Microsoft Việt Nam tập trung vào 3 nội dung chính gồm: tư vấn, hỗ trợ các ứng dụng CNTT, phát triển công nghiệp CNTT và an toàn thông tin.

Cụ thể, Microsoft sẽ tham gia tư vấn, hỗ trợ các ứng dụng CNTT để xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh như:triển khai y tế thông minh; phối hợp xây dựng Thành phố an toàn và phát triển bền vững; tư vấn triển khai không gian làm việc hiện đại ứng dụng bộ công cụ Office 365; ứng dụng bộ công cụ Office 365 miễn phí cho hệ thống giáo dục trên địa bàn; tư vấn triển khai tối ưu hóa các cơ sở dữ liệu, áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn trên dữ liệu hiện tại để cung cấp những báo cáo phân tích, hỗ trợ đưa ra quyết định của lãnh đạo Thành phố; phối hợp triển khai Hệ thống Hybrid Cloud.

Ngoài ra, Microsoft cũng sẽ phối hợp hỗ trợ Thành phố Hà Nội trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chuyên gia vận hành, quản trị các hệ thống thông tin và học tập mô hình, kinh nghiệm triển khai chính phủ điện tử.