Submitted by admin on Fri, 11/09/2018 - 15:06

Việc xây dựng trang Cổng thông tin thương mại Việt Nam (VTIP) đáp ứng các cam kết của Việt Nam tại Hiệp định TFA, đồng thời là công cụ hữu hiệu tạo thuận lợi hơn nữa cho các bên có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh với Việt Nam.

Cổng thông tin thương mại Việt Nam sẽ khai trương trong quý II/2017 . (Ảnh minh họa: Nguồn : Internet)

Theo Tổng cục Hải quan, Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới đã chính thức có hiệu lực ngày 22/2/2017 đối với tất cả các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Cam kết tại Hiệp định nêu rõ, mỗi nước thành viên, trong đó có Việt Nam, cần xây dựng cho mình một trang điện tử giúp công bố và cung cấp các thông tin.

Việc xây dựng trang Cổng thông tin thương mại Việt Nam (VTIP) đáp ứng các cam kết của Việt Nam tại Hiệp định TFA, đồng thời là công cụ hữu hiệu tạo thuận lợi hơn nữa cho các bên có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh với Việt Nam.

Trang web còn là công cụ để minh bạch hóa chính sách, như tại các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và cũng theo kịp xu thế của Hải quan thế giới - Hải quan kỹ thuật số 2016.

Cổng thông tin thương mại Việt Nam sẽ là địa điểm cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến quản lý hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam, gồm chính sách của các Bộ ngành quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu.

Công tác xây dựng nội dung Cổng thông tin thương mại Việt Nam đã được hoàn tất và sẵn sàng khai trương trong quý II/2017.

Trước mắt, Cổng thông tin thương mại Việt Nam sẽ đăng tải khoảng 801 văn bản pháp lý; 355 thủ tục; 337 biểu mẫu; 391 biện pháp...; đăng thông tin hướng dẫn về quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu, quá cảnh ở Việt Nam; lựa chọn tìm kiếm đối với hàng hóa và mã hồ sơ, văn bản pháp luật, thủ tục, biểu mẫu, biện pháp, tiêu chuẩn và các quy định khác.

Ngoài ra, thanh nội dung cũng có các đường dẫn tới các thông tin hướng dẫn cho hành khách, các điểm hỏi đáp về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật, tiếp cận các thị trường hàng đầu, thủ tục hải quan điện tử, hiệp định thương mại tự do, các ấn phẩm liên quan và các thông báo, sự kiện sắp tới tại Việt Nam.