Submitted by admin on Thu, 03/01/2018 - 15:43

Cung cấp dữ liệu mở Chính phủ đang trở thành xu hướng của các nước phát triển và đã trở thành một chỉ tiêu trong đánh giá mức độ phát triển Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc và nhiều tổ chức quốc tế. Đến năm 2014, theo số liệu khảo sát của Đại học Waseda - Tokyo Nhật Bản, đã có 38 quốc gia đã cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ để phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua cổng thông tin dữ liệu Chính phủ. Bài viết này sẽ tìm hiểu về kinh nghiệm của một số nước trong việc cung cấp dữ liệu mở Chính phủ thông qua cổng thông tin dữ liệu chính phủ.

Một vài tháng sau đó, sự hấp dẫn của những tập dữ liệu đã giảm đối với người sử dụng. Những ý kiến từ phía người sử dụng thưa thớt, những yêu cầu gợi ý tăng chất lượng và những đặc điểm mới giảm dần. Chức năng tìm kiếm trên Data.gov thô sơ và khó phân biệt giữa dữ liệu gốc, các công cụ và danh mục dữ liệu địa lý. Vì vậy, vào tháng 7/2009, phiên bản mới được công bố. Ở phiên bản này, các đặc điểm và chức năng của cổng được tăng cường. Các tập dữ liệu được phân loại thành ba danh mục (dữ liệu gốc, các công cụ và dữ liệu địa lý), và các liên kết đối với các trang dữ liệu chính phủ và bang cũng được cung cấp. Bên cạnh đó, hệ thống đánh giá tập dữ liệu theo tiêu chí 5 sao cũng được giới thiệu để người sử dụng đánh giá sự thiết thực, có ích, dễ truy cập, chất lượng của tập dữ liệu đó. Cùng với việc cung cấp dữ liệu, dữ liệu đặc tả cũng được bổ sung để cung cấp thông tin về mỗi tập dữ liệu hoặc công cụ như: nội dung dữ iệu, nguồn gốc, thời gian cập nhật và các thông tin liên quan khác.

Sau đó, vào tháng 3/2010, phiên bản mới của data.gov được ra mắt. Trong phiên bản này, trang chủ được thiết kế lại, các chức năng được tăng cường. Thêm vào đó, những đánh giá về tập dữ liệu được đưa vào như thống kê số lần dữ liệu được tải về, thống kê số lượng khách hàng, và số lượng tập dữ liệu, công cụ của các cơ quan trung ương hoặc địa phương. Ngoài các tập dữ liệu, Data.gov còn cung cấp thêm các công cụ nhưblog để những người lãnh đạo giao tiếp với dân, diễn đàn cho người dân và cho những người lập trình có thể phát triển và chia sẻ ý tưởng của họ, các ứng dụng, mash-ups, widgets được phát triển để đưa dữ liệu vào vào ứng dụng. Sau một năm ra đời, Data.gov đã có 270.000 tập dữ liệu và 200.000 truy cập hàng tháng.

Xây dựng cổng thông tin dữ liệu chính phủ của một số quốc gia

Sau khi Hoa Kỳ công bố dữ liệu mở Chính phủ, việc cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ đã nhanh chóng trở thành mục tiêu cam kết minh bạch thông tin, dữ liệu của nhiều quốc gia. Bên cạnh những quốc gia phát triển như Australia, Pháp, Phần Lan, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Nauy, Anh, Singapore, Hàn Quốc, Ireland, v.v., các quốc gia đang phát triển như Kenya, Estonia, Moldova, Peru, Moroco, v.v. cũng tạo cổng thông tin dữ liệu của mình. Đối với những các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa phát triển, việc sử dụng cổng thông tin dữ liệu quốc gia tại giúp người dân và các tổ chức tiết kiệm chi phí và thời gian cho việc tìm và lấy dữ liệu cần sử dụng và đã tạo ra lợi thế cạnh tranh cho quốc gia.