Submitted by admin on Tue, 05/16/2017 - 10:04

 

Nếu bạn giống như tôi và âm nhạc (đặc biệt là guitar) là một trong những đam mê của bạn, bạn sẽ thích chương trình này, điều này sẽ cho phép bạn chỉnh sửa và chơi tablatures guitar như một người chuyên nghiệp.

TuxGuitar