Submitted by admin on Wed, 05/17/2017 - 15:06

Jaspersoft Studio là chương trình thiết kế báo cáo cho phép bạn tạo các báo cáo đơn giản và tinh vi cũng như biểu đồ, tab, bảng (và mọi thứ bạn có thể thấy trong báo cáo đẳng cấp thế giới) và xuất ra nhiều định dạng khác nhau (với PDF có lẽ là phổ biến nhất).

Với các diễn đàn Hỏi đáp và Nhóm người dùng, cộng với một số mẫu và ví dụ, trang web cộng đồng là một nguồn trợ giúp tuyệt vời để làm chủ chương trình linh hoạt này.