Submitted by admin on Wed, 05/17/2017 - 15:10

 

Như bạn có lẽ sẽ đoán từ tên của nó và dựa trên hình ảnh trên, Dia là một trình soạn thảo sơ đồ linh hoạt so sánh với Microsoft Visio. Ngoài các hình dạng gốc, những người khác có thể được thêm vào rất dễ dàng bằng cách chỉnh sửa một tệp XML. Sơ đồ có thể được xuất sang nhiều định dạng đã biết (EPS, SVG, XFIG, WMF và PNG, để đặt tên một vài) để chia sẻ và hiển thị dễ dàng hơn.

Dia Diagram Editor