Submitted by admin on Thu, 04/20/2017 - 10:19

Như là một thay thế cho Dropbox thương mại, bảo mật và sự riêng tư đạt được mà không có nhiều rắc rối và cho phép bạn dễ dàng thiết lập một giải pháp lưu trữ đám mây tùy chỉnh và giải pháp chia sẻ tập tin.

Chúng tôi đã giới thiệu sâu về cài đặt Owncloud ở đây: Tạo giải pháp lưu trữ đám mây cá nhân / riêng tư trong Linux

 

Owncloud Storage Solutions