Submitted by admin on Sun, 07/16/2017 - 15:52

Mở ngắn gọn phần mềm máy tính và phần mềm tiếp theo của OCS, là một ứng dụng web nhẹ có thể giúp các nhà quản trị mạng và hệ thống theo dõi 1) tất cả các thiết bị kết nối với mạng và 2) cấu hình máy và phần mềm được cài đặt chúng.

Trang web của dự án (được liệt kê bên dưới) có bản trình diễn đầy đủ chức năng trong trường hợp bạn muốn kiểm tra nó trước khi thực sự cài đặt chương trình. Ngoài ra, OCS Inventory NG dựa trên các công nghệ nổi tiếng như Apache và MySQL / MariaDB, làm cho nó trở thành một chương trình mạnh mẽ.

OCS Inventory NG