Submitted by admin on Sun, 07/16/2017 - 15:57

Thường được sử dụng kết hợp với OCS Inventory NG, GLPI là phần mềm quản lý tài sản CNTT đa ngôn ngữ miễn phí, không chỉ cung cấp các công cụ để xây dựng cơ sở dữ liệu với hàng tồn kho các thiết bị mạng của bạn mà còn bao gồm một hệ thống theo dõi công việc .

Các tính năng phân biệt khác bao gồm, nhưng không giới hạn:

Lịch sử 1.Iventventions
2. chấp thuận
3. khảo sát hài lòng
4.Xuất hiện khoảng không quảng cáo sang định dạng PDF, bảng tính hoặc PNG
5. Chúng tôi đã trình bày về công cụ quản lý tài sản GLPI IT ở độ sâu tại đây: Cài đặt GLPI IT và Công cụ quản lý tài sản trong Linux

 

GLPI IT Asset Management