Submitted by admin on Fri, 07/21/2017 - 11:03

Với Ampache, bạn có thể thiết lập trung tâm truyền thông gia đình của riêng bạn hoặc ứng dụng phát trực tuyến âm thanh và video trực tuyến và truy cập nó từ bất kỳ đâu bằng kết nối Internet.

Mặc dù nó được thiết kế như một ứng dụng cá nhân, Ampache cho phép đăng ký công khai nếu một quản trị viên chọn bật tính năng đó.

Ampache MP3 Steaming