Submitted by admin on Wed, 08/16/2017 - 16:07

Là một giải pháp chỉnh sửa tài liệu pdf hoàn chỉnh, PDFEdit cho phép bạn chỉnh sửa và thao tác các tài liệu PDF rất dễ dàng. PDFEditor bao gồm một API phong phú cho phép bạn mở rộng chức năng gốc của nó thông qua việc sử dụng các tập lệnh.

Trang web và wiki cung cấp tài liệu chi tiết về cách sử dụng và tinh chỉnh PDFEdit.

PDFEdit PDF Editor