Submitted by admin on Fri, 11/17/2017 - 01:14

Nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành miễn phí không phải là Linux thì có thể hệ điều hành này dựa trên BSD. FreeBSD chỉ là một trong một số hệ điều hành giống UNIX. Những người khác bao gồm NetBSD, OpenBSD và PC-BSD. Cho dù bạn sử dụng cái nào, phần lớn trải nghiệm cũng tương tự như những gì bạn sẽ tìm thấy trên Linux. Phần mềm nguồn mở và miễn phí có sẵn cho một phần mềm thường có thể chạy trên phần mềm khác.

Ngay cả khi bạn không phải là người yêu phần mềm tự do, bạn có thể đang sử dụng các phần của FreeBSD mà không nhận ra nó. Do giấy phép cho phép của dự án, một số mã đã được đưa vào Apple macOS, Sony PlayStation 4 và các bộ định tuyến