Submitted by admin on Wed, 11/22/2017 - 19:48

Bạn đã sử dụng máy tính trở lại khi đó là lựa chọn duy nhất? Bạn đang có những kỷ niệm ngây thơ của MS-DOS?

FreeDOS cho phép bạn sống lại thời kỳ đã qua. Hệ điều hành barebones cung cấp cho bạn một phương tiện để chạy các chương trình DOS cũ trên phần cứng hiện đại hơn hoặc bên trong một máy ảo. Hoặc bạn chỉ có thể sử dụng nó để chạy trò chơi cũ.