Submitted by admin on Fri, 11/24/2017 - 19:48

Haiku lấy cảm hứng từ BeOS. Vẽ một ô trống? Tôi cũng vậy. BeOS là một hệ điều hành đồ họa được phát triển bởi Be Inc để chạy trên BeBox vào năm 1995. Hệ điều hành bị kẹt trong khoảng năm năm, trước khi bản cập nhật cuối cùng ra mắt vào năm 2000.

BeOS có thể không phải là tên hộ gia đình, nhưng nó đã thu hút một số người dùng và một số người muốn xem hệ điều hành này đủ để tạo phiên bản nguồn mở của riêng họ. Mục đích là cho phần mềm được viết cho BeOS để làm việc trên Haiku, giống như những gì ReactOS muốn làm với Windows. Tất cả những điều được xem xét, nhóm Haiku có thể có một công việc dễ dàng hơn trên bàn tay của mình.