Submitted by admin on Tue, 11/28/2017 - 01:49

Oracle sử dụng để duy trì một hệ điều hành được gọi là Solaris. Nó đã được đóng nguồn ban đầu, nhưng dự án đã được mở vào năm 2008. Oracle đã ngừng OpenSolaris vào năm 2010 và quay trở lại một mô hình độc quyền với Solaris 11 vào năm 2011.

illumos là một nỗ lực để giữ OpenSolaris còn sống. Giống như Linux, bạn không tải xuống trực tiếp illumos. Thay vào đó, bạn lấy một bản phân phối như DilOS hoặc openindiana.