Submitted by admin on Mon, 12/11/2017 - 01:51

Syllable được dựa trên AtheOS, một bản sao AmigaOS đã bị bỏ rơi vào khoảng đầu thế kỷ. Đối với AmigaOS, nó vẫn còn sống mặc dù được sinh ra vào những năm 80 cho một dòng máy tính được coi là cổ xưa.


Âm tiết mục tiêu người dùng gia đình và văn phòng tại nhà với giao diện có thể sử dụng và ứng dụng gốc, bao gồm trình duyệt web dựa trên Webkit và ứng dụng email. Thing là, nó có thể làm điều này trên một máy tính với chỉ 32MB RAM (mặc dù ít nhất 64MB được khuyến khích để duyệt). Cài đặt đầy đủ sẽ chỉ chiếm khoảng 250MB dung lượng ổ cứng.