Submitted by admin on Sat, 02/24/2018 - 00:56

Giống như DexOS, Visopsys là dự án sở thích của một nhà phát triển duy nhất. Kiểm tra điều này nếu bạn muốn một cái nhìn khác về một người có thể tạo ra bao nhiêu.

Hệ điều hành trực quan (được thừa nhận là một tên có thể áp dụng cho bất kỳ hệ điều hành nào có môi trường làm việc) đã được phát triển từ năm 1997. Ấn tượng, nó không dựa trên bất kỳ hệ điều hành nào tồn tại từ trước. Điều đó không có nghĩa là dự án không sử dụng mã đã tồn tại từ trước. Bạn sẽ tìm thấy các công cụ GNU phổ biến ở đây và các biểu tượng có thể trông quen thuộc với người dùng KDE Plasma.