Submitted by admin on Mon, 03/12/2018 - 18:59

Linux Mint là một bản phân phối dựa trên Ubuntu. Nó cung cấp giải pháp out-of-the-box và bao gồm trình duyệt, phương tiện truyền thông hỗ trợ Java và rất nhiều các thành phần khác. Có tính năng tùy chỉnh máy tính để bàn và các menu và nó tương thích với kho phần mềm Ubuntu.