Submitted by admin on Wed, 03/14/2018 - 19:00

Chính thức được gọi là Debian GNU / Linux, Debian là hệ điều hành miễn phí sử dụng hạt nhân Linux. Nó được hỗ trợ bởi các lập trình viên trên toàn thế giới, những người đã tạo ra hơn 50.000 gói trong dự án Debian.