Submitted by admin on Thu, 03/22/2018 - 19:03

Elementary Linux  dựa trên phân phối máy tính để bàn Ubuntu với một số ứng dụng tùy chỉnh bao gồm Nhạc, Ảnh, Video, Lịch cùng với trình duyệt web Epiphany.