Submitted by admin on Tue, 04/03/2018 - 00:04

Linux thay thế cho windows, Zorin OS là một bản phân phối Linux dựa trên Ubuntu. Nó có các cửa sổ như giao diện và cho phép chạy nhiều chương trình tương tự như các cửa sổ và có một ứng dụng cho phép người dùng chạy các chương trình windows. Lý tưởng cho người mới bắt đầu bắt đầu với hệ điều hành Linux.
Phân phối Zorin OS