Submitted by admin on Thu, 10/31/2019 - 15:33

TP.HCM đã cơ bản hoàn thành xây dựng một kho dữ liệu dùng chung và hướng tới phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở.

Giao diện trang chủ Cồng dữ liệu mở TP.HCM.

TP.HCM vừa công bố hoàn thành giai đoạn 1 của đề án đô thị thông minh. Dù chỉ mới ở giai đoạn thử nghiệm nhưng theo lãnh đạo thành phố, đây là đề án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của từng người dân, từng doanh nghiệp, từng nhà đầu tư ở thành phố này bởi trong thời gian tới, nguồn dữ liệu này sẽ trở thành tài nguyên chung.

Hiện một số dữ liệu quan trọng như dữ liệu một cửa điện tử, khiếu nại tố cáo, đường dây nóng, đăng ký doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, người nộp thuế, lao động nước ngoài, cơ sở dữ liệu đất đai… đã được tích hợp về Kho dữ liệu dùng chung này. Thông tin từ đây sẽ được trích xuất, khai thác phục vụ cho công tác điều hành của lãnh đạo thành phố thông qua mô hình 3 trung tâm khác.

Để dần công khai nguồn dữ liệu, hiện thành phố đã đưa vào hoạt động trang web https://data.hochiminhcity.gov.vn/, bước đầu cung cấp thông tin về cơ sở khám chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề y trên địa bàn. Trong giai đoạn tiếp theo, nguồn dữ liệu lớn đang được thu thập sẽ hướng tới mở cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể khai thác, sử dụng.

Danh sách các chủ đề trên Cổng dữ liệu mở của TP.HCM.

Hiện giai đoạn đầu đề án đang được thực hiện bằng ngân sách, tuy nhiên trong thời gian tới, nguồn lực này sẽ được xã hội hóa bởi theo lãnh đạo thành phố, đề án đô thị thông minh sẽ thường xuyên được cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn…