Submitted by hungnt on Tue, 07/13/2021 - 10:08

MQ ICT Solutions gồm 4 công ty tại Nhật Bản, Singapore, Norway và Việt Nam, là công ty công nghệ thông tin cung cấp các giải pháp phần cứng và phần mềm với mục tiêu áp dụng công nghệ để giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp, chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận, giảm chi phí, phát huy lợi thế kinh doanh. MQ ICT SOLUTIONS tập trung vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ: A.I (đặc biệt là trong xử lý ảnh), IoTs, Big Data, và Block-chain. Chúng tôi tự hào khi là số ít các công ty có 2 sở hữu trí tuệ về giải thuật xử lý đăng ký tại Nhật, Mỹ, Châu Âu và là chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp nhà nước KC0.1, KC4.0.

Hiện tại Công ty MQ ICT SOLUTIONS đã và đang phát triển phần mềm mã nguồn mở tại Việt Nam và có các sản phẩm sau

1. Hệ điều hành ViGo: https://drive.google.com/file/d/12FWODsGTRmHNBqIgGos74NjYujxQlq1U/view?usp=sharing
2. Kho phần mềm ViGo Store: http://store.vigo.mqsolutions.vn
3. Công cụ an toàn: http://sona.vigo.mqsolutions.vn , http://ara.vigo.mqsolutions.vn
5. Dịch vụ trực tuyến: http://git.vigo.mqsolutions.vn
6. Forum: http://forum.vigo.mqsolutions.vn