Submitted by admin on Wed, 01/20/2016 - 09:53

Sweden wants to get rid of IT vendor-lock in

 

Chính phủ nhấn mạnh các tiêu chuẩn mở và thúc giục sử dụng các lựa chọn thay thế tự do

 

Chính quyền nhà nước Thụy Điển sẽ sử dụng các tiêu chuẩn và phần mềm mở trong CNTT “mà giải phóng chính quyền nhà nước khỏi sự phụ thuộc vào các giải pháp kỹ thuật duy nhất”, chính phủ viết trong lưu ý của mình về CNTT-TT, một phần của kế hoạch ngân sách 2016 của nó. “Đối với các giải pháp chính phủ điện tử, các tiêu chuẩn CNTT sẽ đóng một vài trò ngày càng gia tăng trong việc tạo ra các giải pháp sử dụng lại được”.

 

Các kế hoạch ngân sách đã được trình bày cho Nghị viện Thụy Điển vào tháng 9. Các kế hoạch còn chưa được Nghị viện phê chuẩn.

 

Sự đổi mới

Sự nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn và phần mềm mở trong CNTT-TT mà giúp loại bỏ sự khóa trói vào nhà cung cấp CNTT được lặp đi lặp lại trong tuyên bố của Mehmet Kaplan, Bộ trường CNTT của Thụy Điển và là một trong những nhà vô địch về đổi mới trên OSOR: “Sử dụng các tiêu chuẩn và các đặc tả kỹ thuật phổ biến và mở là nền tảng cho tính cạnh tranh, và làm giảm rủi ro bị khóa trói vào các nhà cung cấp. Các giải pháp dựa vào mã nguồn mở chung cấp những lợi ích bổ sung cho các chính phủ và chính quyền”.

 

“Chính phủ Thụy Điển khuyến khích các hành động hỗ trợ tính tương hợp và trao đổi thông tin giữa các công dân, các công ty và các cơ quan ở EU”, Bộ trưởng Kaplan nói. “Các tiêu chuẩn mở là cơ bản khi nói về việc đạt được sự chia sẻ và sử dụng lại các phần mềm”.