Submitted by admin on Wed, 02/15/2017 - 11:06

 Để chuẩn bị cho ngày tập huấn sắp tới về OER theo chương trình OER@University RoadShow 2016 tại Khoa Thông tin - Thư viện, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngày 07/06/2016, từ ngày mai, OER.VN sẽ liên tục đăng tải các tài liệu phục vụ cho khóa học. Mời các bạn đón xem.